JÓL VEZESS 2017

A Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-ben.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet

Vezetéstechnikai tréningprogram 

címen

„ADR” kategória

 

A jelentkezési lap letöltése.

1.    Tartalom

2.    Általános tudnivalók..................................................................................................................................................... 3

3.    A pályázat célja és háttere........................................................................................................................................... 3

4.    Pályázók köre.................................................................................................................................................................5

5.    A pályázat feltételei és lebonyolítása....................................................................................................................... 6

5.1.    A pályázati feltételek................................................................................................................................................. 6

5.2.    A jelentkezés menete................................................................................................................................................ 7

6.    További pályázati információk.................................................................................................................................... 9

7.    Mellékletek................................................................................................................................................................... 10

8.    Partnerek..................................................................................................................................................................... 13

 

2.    Általános tudnivalók

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM), mint a közúti közlekedésbiztonságért felelős szaktárca, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet „Vezetéstechnikai tréningprogram” címmel, melynek célja az állampolgárok figyelmének felhívása a közlekedésbiztonság-tudatos közúti közlekedés fontosságára.

A pályázat több kategóriában kerül meghirdetésre 2017-ban. Az NFM több mint 1400 gépjárművezető számára biztosít lehetőséget arra, hogy vezetői ismereteiket és képességeiket biztonságos körülmények között fejlesszék ingyenes vezetéstechnikai tréning keretében. 

3.    A pályázat célja és háttere

Célkitűzés:

A képzések során a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott létszámban résztvevő járművezetőknek ingyenes vezetéstechnikai oktatás biztosítása, melyek során elsajátíthatják a helyes járműkezelési technikákat a speciálisan erre a célra kialakított vezetéstechnikai pályákon. A képzés célja, hogy a járművezetők biztonságos környezetben gyakorolhassák a vészhelyzet elkerülésének helyes technikáját, illetve mesterségesen előidézett extrém körülmények között tapasztalhassák meg saját és járművük képességeit. Az NFM elsődleges célja a biztonságos közlekedésre való felkészítés, továbbá figyelemfelhívás a magasabb szintű gépjármű vezetői technikák elsajátításának előnyeire.

Indokoltság:

A közlekedési baleseteket 60-65%-ban a vezetők hibás magatartása, vezetési képességeinek hiányosságai okozzák, leggyakoribb ezek közül a sebesség helytelen megválasztása. A vezetéstechnikai képzések során a járművezetőket a vészhelyzet, konfliktushelyzet felismerésére, elhárítására készítik fel. Ennek érdekében számos országban, már a B-kategóriás (személyautó) képzésben is megtalálhatóak ilyen kurzusok (két lépcsős jogosítvány). Hazánkban kijelenthető, hogy a járművezetők alacsony hányada esik át vezetéstechnikai képzéseken. A hivatásos járművezetők számára, a GKI alap- és továbbképzés részét képezi ugyan, de az jellemzően nem vezetéstechnikai pályán, hanem szimulátoron zajlik.  A tréningek szervezésével azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy felhívjuk a vezetők figyelmét a vezetéstechnikai tudás fejlesztésének és szinten tartásának fontosságára, az emberi reakciók komplexitására. Célja, hogy minél több járművezetőt juttassunk el vezetéstechnikai képzésre, ezzel növelve a résztvevő személyek felkészültségét, egy bekövetkező konfliktushelyzet megfelelő elhárítására. Lehetőségük van a jelentkezőknek megtapasztalni a jármű stabilitásvesztését, illetve annak korrigálását, a vezetéstechnikai pályán. Mindez korcsoportokra, közlekedési csoportokra és fő kockázati tényezőkre kialakított speciális közlekedésbiztonsági oktatások, képzések tréningek lebonyolításával történik.

A hazai közlekedésbiztonság javításával összefüggő feladatok elvégzésének alapját a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram című stratégiai dokumentum fekteti le, amely három éves időszakra határozza meg a célkitűzéseket és feladatokat.

Jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg.

Ennek célrendszere és kidolgozási folyamata a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok alapján meghatározott. Az Európai Bizottság 2010. július 20-án tette közzé a következő évtizedre szóló közúti közlekedésbiztonsági politikára vonatkozó javaslatát „Fejlődés egy európai közúti közlekedésbiztonsági térség irányába: a 2011-2020. közötti időszak közúti közlekedésbiztonságára vonatkozó politikai irányvonalak” címen.

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: KTI) jelöli ki, amelyek közül az egyik kiemelt tevékenység a közlekedésre neveléstől a járművezető képzésig átfogó program keretében a közlekedés biztonságának növelése, a közlekedési kultúra fejlesztése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése a gazdaságos gépjárművezetés érdekében, új módszerek és új tananyagok alkalmazásával a képzés fejlesztése és a téma köré csoportosuló tevékenységek, szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése.

Mindezek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elkészítette a magyar szempontokat is figyelembe vevő nemzeti „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2014-2016” és a kapcsolódó „2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv” stratégiai dokumentumokat, mely a Belügyminisztériummal közösen került kiadásra, melynek egyik legfontosabb pillére a „Biztonságos közlekedésre felkészítés”. A pilléren belül kiemelt szerepet kap a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kialakított és koordinált közlekedésre nevelési projektek megvalósítása”.

Ennek keretében kerül meghirdetésre jelen pályázat, melynek felelőse az NFM, továbbá a KTI, amely fő közreműködőként vesz részt a megvalósításban.

A Program további együttműködő partnerei:

 • Hungaroring Sport Zrt. és a Groupama Tanpálya
 • Drivingcamp Hungary – EMKK Első Magyar Zrt.
 • SPEEDWORLD Hungary Kft.

4.    Pályázók köre

Minden olyan magyar állampolgár, aki a 326/2011. (XII.28) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete szerinti érvényes „CE” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Jelen felhívás „ADR” (veszélyes árut szállító tehergépjármű) kategóriára vonatkozik, amely esetben az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell.

5.    A pályázat feltételei és lebonyolítása

5.1. A pályázati feltételek

A vezetéstechnikai tréning helyszíne: Kiskunlacháza Repülőtér, APRON2 képzési terület (117-es oktató és rendezvényépület),

A jelen felhívásban résztvevő jelentkezők maximális létszáma: 50 Fő

Fontos! A vezetéstechnikai tréninghez tartányos tehergépjárművet a lebonyolító szervezet a vezetéstechnikai tréning során minden résztvevő számára térítésmentesen biztosít.

A közlekedésbiztonsági tanpálya közúti forgalom elől elzárt terület, amelyen a KRESZ szabályai érvényesek!

                A vezetéstechnikai tréningprogram tartalma:

Képzéshez biztosított speciális mankókerekes oktatójármű használata és az erre a célra kiépített, forgalom elől elzárt oktatási terület, melyen a képzés történik:

Elméleti képzés: (30 + 90 perc)

 • Tartányos vezetéstechnikai elmélet, járműfizika hivatásos gépjárművezetők részére
 • ADR elmélet (változások lekövetése)

 

Tartányos „borulásos” vezetéstechnikai gyakorlati képzés: (2 x 90 perc)

 • Vészfékezés, célfékezés különböző sebességekről
 • Szlalom gyakorlat – szűkülő ívek
 • Kanyargyakorlat veszélyes kanyarívvel
 • Y Kikerülés különböző sebességekről

            Az 1. sz. melléklet tartalmazza a részletes programot.

            A Pályázó egyéb nyilatkozatai:

            

A pályázó csak a tréning helyszínén rendelkezésre álló nyilatkozat kitöltését és elfogadó aláírását követően vehet részt a programban. A nyilatkozat teljes szövegét a 2. sz melléklet tartalmazza.

             A Pályázó vállalja, hogy: részt vesz a képzéshez csatlakozó kérdőíves vizsgálatokban;

első fázisban a képzés megkezdése előtt illetve annak befejezése után kitölti a KTI által készített anonim kérdőívet, mely a képzéssel egy időben zajló vizsgálathoz kerül felhasználásra. A kérdőívek a meghatározott képzőhelyen, a kurzussal egy időben kerülnek kitöltésre, ami néhány percet vesz igénybe;

második fázisban a jövőbeli kutatásokhoz, vizsgálatokhoz alapul szolgáló „utánkövetésben” vesz részt, ami további újabb kérdőív kitöltését jelenti. Az ehhez szükséges kérdéssorokat a regisztrációnál megadott elektronikus levélcímre juttatják majd el a kutatás szervezői, s az eredményeket kizárólag anonim módon, összegzett eredményekként használják fel;

5.2. A jelentkezés menete

A teljes jelentkezési folyamat elektronikus úton zajlik.

Pályázati adatlap letölthető az alábbi online felületről  www.speedworld.hu

A pályázatra történő jelentkezéshez töltse ki és elektronikus úton és küldje vissza a pályázati adatlapot a jolvezesskukacspeedworld.hu e-mail címre.

A pályázó számára az alábbi adatok megadása kötelező:

 • Személyes adatok:
  • Név
  •  e-mail cím
  •  mobil telefonszám
  •  vezetékes telefonszám (nem kötelező)
  •  születési dátum
  •  lakóhely (város)
  •  járműkategóriára érvényes vezetői engedély megszerzésének dátuma (10. pont a vezetői engedély hát oldalán)
  •  járműkategóriára érvényes vezetői engedély kategória érvényessége (11. pont vezetői engedély hát oldalán)
  • GKI száma
  •  levezetett km

A fenti adatok bármelyikének hiányában a regisztráció nem lehetséges.

 • A vezetéstechnikai tréning időpontjának kiválasztása.

Választható időpontok

Keretlétszám

2017. március 13. 1. turnus

10 fő

2017. március 13. 2. turnus

10

2017. március 14. 1. turnus

10

2017. március 14. 2. turnus

10

2017. március 15. 1. turnus

10

 

A táblázatban feltüntetett időpontok kiválasztása az a Pályázati adatlapon  történik. A pályázó azt az időpontot jelölje meg, amelyen részt kíván venni. Amennyiben bármely időpontra a keretlétszám betelik, az adott időpontra való jelentkezés lezárul. A jelentkezési folyamat a regisztrációs adatmezők hiánytalan kitöltését követően a a Regisztrációs adatlap a jolvezesskukacspeedworld.hu email címre történő elküldésével„zárul. A sikeres regisztráció megerősítéseként a  a jelentkező visszaigazoló e-mailt fog kapni.

Fontos! A jelentkezések elfogadása a regisztrációk sorrendjében történik.

Amennyiben minden időpont keretlétszáma betelik, az ezután regisztráló pályázók várólistára kerülnek. A várólistára kerülésről az érintett pályázó elektronikus úton értesítést kap.

A várólistára került pályázókat a sikeres pályázók körében történő lemondás vagy egyéb okokból felszabaduló helyek keletkezése esetén telefonon keresik fel a SPEEDWORLD Hungary Kft. munkatársai. A felszabaduló helyek feltöltése a várólistára történő felkerülés sorrendjében történik.

Időpont módosítás és annak feltételei:

A regisztráció nem módosítható, így az időpont módosítására sincs lehetősége a jelentkezőnek. A már visszaigazolt sikeres jelentkezés időpontját a pályázó módosítani csak úgy tudja, hogy kéri annak törlését a pályázat lebonyolítójától (jolvezesskukacspeedworld.hu). Ezt követően új regisztrációs folyamatot kell indítania, amelynek sikere az épp aktuálisan elérhető szabad helyek függvénye. Újbóli regisztrációjának sikere nem garantált.

A jelentkezési lap letöltése.

      

6.    További pályázati információk

Pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kérhet.

Általános és weblappal kapcsolatos információk:

E-mail cím: jolvezesskukacspeedworld.hu

Kapcsolattartók SPEEDWORLD Hungary Kft.:

                Név:                       Laczházy Sebastian ügyvezető

                E-mail:                  sebastian.laczhazy/kukac/speedworld.hu

                Mobil:                    +36 30 329 39 28

 

7.    Mellékletek

 1. sz. Melléklet

Program délelőtt:

08:15 – 08:30 h                15’         Érkezés a Kiskunlacháza repülőtérre, gyülekezés a főportánál

08:30 – 08:40 h                10’         Felvonulás az Kamionos Akadémia kijelölt képzési területére

08:40 – 08:55 h                15’          Regisztráció, felelősség vállalási nyomtatványok, tájékoztatás

08:55 – 09:00 h                5’            Rövid köszöntő, a napi program ismertetése

09:00 – 09:30 h                30’         Vezetéstechnikai elmélet - hivatásos gépjárművezetők részére

09:30 – 11:00 h                90’         Vezetéstechnikai gyakorlat – tartányos tematika szerint

11:00 – 11:10 h                10’          Szünet

11:10 – 12:40 h                90’         ADR elméleti továbbképzés

12:40 – 12:50 h                10’         Szünet

12:50 – 14:20 h                 90’         Vezetéstechnikai gyakorlat – tartányos tematika szerint

14:20 – 14:30 h                 10’         Zárás, összegzés, oklevelek

 

Program délután:

12:05 – 12:20 h                15’         Érkezés a Kiskunlacháza repülőtérre, gyülekezés a főportánál

12:20 – 12:30 h                10’          Felvonulás az Kamionos Akadémia kijelölt képzési területére

12:30 – 12:45 h                15’          Regisztráció, felelősség vállalási nyomtatványok, tájékoztatás

12:45 – 12:50 h                5’            Rövid köszöntő, a napi program ismertetése

12:50 – 14:20 h                90’         ADR elméleti továbbképzés

14:20 – 14:30h                 10’         Szünet

14:30 – 15:00 h                30’         Vezetéstechnikai elmélet - hivatásos gépjárművezetők részére

15:00 – 16:30 h                90’         Vezetéstechnikai gyakorlat – tartányos tematika szerint

16:30 – 16:40 h                10’         Szünet

16:40 – 18:10 h                90’         Vezetéstechnikai gyakorlat – tartányos tematika szerint

18:10 – 18:20 h                10’         Zárás, összegzés, oklevelek

 

 1. sz. Melléklet

RÉSZTVEVŐI NYILATKOZAT

A Résztvevő neve:                          ……………………………………………………………………………..

A Résztvevő lakcíme:                      ……………………………………………………………………………..            

Jogosítványának száma:                  ……………………………………………………………………………..

Születési éve:                                   ……………………………………………………………………………..

Mobil:                                                 ……………………………………………………………………………..

E-mail:                                              ……………………………………………………………………………..

 

Fent nevezett, mint a SPEEDWORLD Hungary szervezésében, 2017.03.__. napján megrendezésre kerülő „Közlekedésbiztonságot növelő vezetéstechnikai tréning program” résztvevője kijelentem, hogy:

 • érvényes CE kategóriás gépjármű vezetői engedéllyel rendelkezem;
 • nem tartányos vagy tartányos ADR bizonyítvánnyal rendelkezem;
 • érvényes GKI rendelkezem;
 • a tréning hivatalosan regisztrált résztvevője vagyok;
 • nem állok szeszes ital, illetve egyéb bódító hatású anyag (gyógyszer, kábítószer stb.) befolyása alatt;
 • nem szenvedek a vezetési képességemet hátrányosan befolyásoló betegségben;
 • a tréninget irányító instruktorok utasításait betartom;
 • az általam okozott kárért felelősséget vállalok;
 • a tréning során folyamatosan viselni fogom a láthatósági mellényemet;

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy, a szervező a

 • jelen nyilatkozatban foglaltakat a tréning során bármikor ellenőrizze;
 • tréningről videofelvételeket és fényképeket készítsen, és azokat szabadon felhasználja, nyilvánosságra hozza                  

          □ igen                   □ nem

 • részemre aktuális ajánlatokat, hírlevelet, reklámot és tájékoztatást küldjön az újdonságokról az általam megadott e-mail címre.

          □ igen                 □ nem

Kijelentem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozat kiadására önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában került sor.                                                                                                                                                                        

Adataim semmiképpen nem adhatóak ki harmadik személynek, elvárom, hogy a sorozatról bármikor, egyetlen kattintással leiratkozhassam.

Kijelentem, hogy a rendezvényen önként veszek részt, és tudomásul veszem, hogy a rendezvény során, a rendezők, illetve a SPEEDWORLD Hungary Kft. érdekkörében álló okból bekövetkezett esetleges egészségkárosodásért, dologi károkért, felmerült költségekért, vagy elmaradt haszonért a rendezők/szervezők semmilyen felelősséggel nem tartoznak. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a SPEEDWORLD Hungary Kft. felelősségét a jogszabályok által elismert legteljesebb mértékben kizárja, amely körülmény a tréning feltételeinek egyeztetése során figyelembevételre került.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valótlanságával, illetve be nem tartásával összefüggésben keletkező kárral kapcsolatosan a szervezőket felelősség nem terheli. Vállalom, hogy a SPEEDWORLD Hungary Kft. által alkalmazott általános szerződési feltételeket és a használt valamennyi rendezvény és oktatási területekre vonatkozó házirend rendelkezéseit betartom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a szervezők nevem és lakcímem a jelen szerződés teljesítése érdekében kezelje.

Kiskunlacháza, 2017. március __.

 

 

                                                            

 résztvevő aláírása

 

 

8.    Partnerek